Alle intellectuele eigendomsrechten in samenhang met de website en activiteiten van Big Developments BV, de Familiestal (of de Familie Stal) en het Familievarken (of het Familie Varken) behoren exclusief Big Developments toe en/of diegene(n) van wie Big Developments een gebruiksrecht heeft verkregen.

De gehele content in samenhang met een Big developments activiteit, zoals tekst, illustraties, logo’s, button icons, afbeeldingen, video en audio clips, digitale downloads en gegevensbestanden, is eigendom van Big Developments of van derden die content aanleveren of ter beschikking stellen op de website, en wordt beschermd krachtens Nederlands en internationaal recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Big Developments  is het u niet toegestaan content van Big Developments al dan niet systematisch te extraheren en/of te hergebruiken (ongeacht of dit eenmalig of herhaaldelijk gebeurt).

Er is grote zorg is besteed aan de inhoud van deze website. Helaas kan niet met zekerheid  worden vermeden dat er fouten of gebreken bestaan. Als u er voor kiest om de website te bezoeken, stemt u ermee in dat Big Developments en haar functionarissen voor deze fouten en gebreken, niet kunnen worden aangesproken.