Privacy verklaring Big Developments BV

Big Developments BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Big Developments BV gebruikt als handelsnamen Het Familievarken en de Familiestal en het Familie Varken en de Familie Stal. Daarnaast beheert Big Developments de navolgende websites:

https://www.hetfamilievarken.nl

Contactgegevens:

Big Developments BV

Hoekstraat 6

5428 NC Venhorst

KvK-nummer 62014242

contact@hetfamilievarken.nl

Volgens de geldende privacywetgeving moeten we zeggen welke ‘juridische gronden’ we hebben om uw gegevens te gebruiken. We hebben gegevens van u nodig vanwege de contractuele afspraken tussen u en Big Developments BV, zoals uw aankoop van een product. Dit is het geval bij:

 • Bestellen & pre-order
 • Bezorging
 • Retour en vervanging
 • Contact met en berichten van onze organisatie

Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we u de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan uw  privacy. Dit geldt voor:

 • Reviews & klanttevredenheidsonderzoek
 • Contact met onze organisatie
 • Bezoek aan de website hetfamilievarken.nl
 • Uw account
 • Nieuwsbrief & e-mail
 • Acties
 • Social media
 • Beveiliging, wifi & beeldmateriaal

We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden. En soms hebt u ons zelf toestemming gegeven om uw gegevens te gebruiken, zoals wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. Dit houden we bij.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Big Developments BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u onze producten bestelt of gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze online winkel of dienstverlening moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam (of uw emailadres) de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze pagina gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van de uitvoering van afspraken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IBAN Bankrekeningnummer of gegevens betaalprovider
 • Uw kaartnummer (creditcardbetalingen, Bancontact)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Deze verwerken we niet.

Daarnaast: onze website en/of onderneming  heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@hetfamilievarken.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Big Developments BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling en betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze leveringen of dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen af te leveren en diensten te kunnen verrichten

Big Developments BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Big Developments BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarna verwijderen we alle data die we van u hebben. Of gebruiken we uw gegevens anoniem, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages zoals de waarde van uw bestelling. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Chatberichten en e-mail verwijderen we standaard na 180 dagen tenzij we een wettelijke verplichting hebben om een gesprek/correspondentie langer te bewaren of indien er uit het bericht specifieke afspraken die met u zijn gemaakt voortvloeien.
 • Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar. Na die periode gebruiken we uw gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
 • Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages.
 • Bij vervangende producten of diensten, bewaren we uw melding en contactgegevens 7 jaar. Daarna gebruiken we uw gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
 • Wanneer U een abonnement bij Big Developments BV hebt aangeschaft bewaren we uw gegevens verplicht 7 jaar. Na die periode gebruiken we geanonimiseerde gegevens voor interne rapportages.
 • Als u zich hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Ook als u op een gegeven moment beslist dat u de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van uw verzoek. Na die periode gebruiken we uw gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
 • Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we heel lang. Niet leuk, wel nodig.

Delen van persoonsgegevens met derden

Big Developments BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Big Developments BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Big Developments BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Big Developments BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en de website te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Big Developments BV gebruikt een zogenaamde Facebook-pixel. Dit is een analysehulpmiddel waarmee de effectiviteit van advertenties kan worden gemeten meten en inzicht kan worden verkregen in de acties die mensen uitvoeren op de website.
De pixel wordt gebruikt voor het volgende:

 • Het weergeven van advertenties aan de juiste mensen om kandidaten te vinden die een specifieke pagina hebben bezocht of een gewenste actie op je website hebben uitgevoerd.
 • Het stimuleren van de verkoop.  Kan automatisch bieden instellen om mensen te bereiken die het waarschijnlijkst een actie zullen uitvoeren die belangrijk voor Big Developments BV  is, zoals een aankoop in de webshop doen.
 • Meten van advertentieresultaten. Big Developments BV krijgt meer inzicht in de effecten van advertenties door te meten wat er gebeurt als mensen deze zien.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Big Developments BV en heeft u het recht op overdracht van uw gegeven. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@hetfamilievarken.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Big Developments BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Big Developments BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@hetfamilievarken.nl