”Wanneer kunnen jullie aan de supermarkten leveren?”, is de veelzeggende vraag van Elies Lemkes na een rondleiding door de stal van Het Familievarken. De gedeputeerde van de Provincie Brabant is enthousiast over het idee dat een rendabele manier van boeren samen kan gaan met een fijn leven voor de varkens en een minimale uitstoot van geur, stikstof en CO2.  

Als landbouwgedeputeerde van de Provinciebestuur van Brabant is mevrouw Lemkes dagelijks in de weer met de varkenshouderij. De CDApolitica heeft de onderwerpen Landbouw, Voedsel en Natuur in haar portefeuille. Door eerdere functies bij de ZLTO is het varkensdossier haar bovendien goed bekend. 

 

Geroutineerd verwisselt de bestuurder haar nette mantelpak voor de blauwe ’gast’-overall en dito laarzen. Naast initiatiefnemers Frank Wind en Tjacko Sijpkens staan ook boer Ivo Bekkers en varkensgedragswetenschapper Inonge Riemert klaar om tekst en uitleg te geven over Het Familievarken. Mevrouw Lemkes is niet alleen gekomen, ook de heren CC,NN en hh, alleen nauw betrokken bij het onderwerp, volgen aandachtig het verhaal. Na de bondige uiteenzetting is het tijd om de stal zelf te gaan bekijken.  

 

Daar zijn de zeugen in de middenrozet net klaar met een ronde gestrooid voer. De dames vinden het tijd voor een stevige middagdut. In de proefopstellingen met net gespeende biggen is meer te zien. In de meest recente test met de varkenstoiletten hebben de dieren voor- en achterin een rooster voor de uitwerpselen. De jonge varkens lopen keurig naar de daarvoor bestemde ruimte om hun behoefte te doen. Ook de werking van de stal als geheel wordt duidelijk. Het middenrozet herbergt de drachtige moederdieren, in de rozetten eromheen lopen biggen van alle leeftijden.  

 

Denkend vanuit het perspectief van de boer wil de gedeputeerde weten hoe Ivo het werken in de stal ervaart. Ivo: ”Ik merk wel verschil ja. De varkens hier zijn veel rustiger. Ze hebben natuurlijk ook veel meer ruimte.” Ivo benadrukt dat de dieren sneller groeien dan in de reguliere varkenshouderij. Er gaat weinig voer verloren in de grond, de varkens weten elke brokje te vinden.  

 

En dan stelt de Provinciebestuurder een belangrijke vraag. Lemkes wil weten wanneer het vlees in de supermarkt te koop zal zijn. Tot nu toe wordt het vlees van Het Familievarken vooral in de eigen webshop verkocht. Maar nu de stal meer dan een jaar draait en bewezen is dat het concept werkt, is het tijd voor een volgende stap: opschalen en leveren aan een retailer.  

De plannen voor een nieuw model Familievarken-stal liggen klaar. Deze nieuwe stal zal anders zijn dan de huidige onderzoeksstal waar zo veel is geleerd. Het Familievarken-concept blijft fier overeind. Diervriendelijk, klimaatneutraal en met een minimale uitstoot.  

Wanneer het vlees daadwerkelijk in de supermarkt te koop zal zijn is nog niet te zeggen maar de trein rijdt. Gedeputeerde Lemkes is zeer benieuwd.