Skip to main content

Het Familievarken

Het is begonnen met de vraag: kunnen wij varkens een prettig leven bieden in een varkensstal? Want ook varkens ervaren stress. En dat is niet fijn en niet gezond! We zijn samen met varkensboeren, wetenschappers, technologen, architecten en bouwers gaan nadenken hoe we een omgeving zonder stress kunnen maken. Nadenken over welke dingen er voor kunnen zorgen dat varkens gelukkig zijn.

Onze familie

Het familievarken was nooit ontstaan zonder onze familie, een groot aantal mensen en bedrijven die door hechte samenwerking de familiestal hebben mee ontwikkeld. Onze varkensboeren, de familie Bekkers, professor Liesbeth Bolhuis en haar onderzoekers van Wageningen University & Research, Kees Scheepens, studenten van Universiteit Twente, Agrifood Capital, Cangurus Architecten, Dura Vermeer, Noldus Information Technology, Inno+, Vereijken Hooijer, Craft works, Breed integrated design, gemeente Boekel en haar inwoners, Made in May en veel enthousiastelingen.

Daarnaast wordt de familiestal ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling, het Rijk en de provincie Noord Brabant in het kader van OPZuid

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de website en activiteiten van Big Developments behoren Big Developments toe en/of diegene van wie Big Developments een licentie heeft verkregen.

Hieronder vallen onder meer de rechten met betrekking tot de programmatuur, modellen, merken, handelsnamen, teksten, beelden, geluiden, werken en werkwijzen.

Informatie is alleen voor persoonlijk gebruik. Het is derhalve niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke expliciete toestemming van Big Developments de op de website vermelde informatie op welke wijze dan ook openbaar te maken, te vermenigvuldigen, verveelvoudigen en/of te bewerken, ongeacht de (digitale) techniek of werkwijze die hierbij wordt gehanteerd.

Schending van de intellectuele eigendomsrechten van Big Developments leidt tot schadeplicht.